Witam na stronie Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki, na której prezentować będziemy przydatne informacje dla sędziów naszego Okręgu.
Przewodniczący KS ZOZKosz
Aktualności


2018-04-17 12:44:00
Do 26 kwietnia na stronie kszozkosz.pl zalogowani sędziowie mogą odpowiadać na pytania z siódmego odcinka konkursu. Tym razem do oceny jest pięć akcji video.
2018-04-05 08:25:00
Przez dziesięć dni na stronie kszozkosz.pl zalogowani sędziowie mogli odpowiadać na pytania z ósmego odcinka konkursu, tym razem było to dziesięć pytań testowych.
2018-03-30 08:45:00
2018-03-19 08:11:00
Do 28 marca na stronie kszozkosz.pl zalogowani sędziowie mogą odpowiadać na pytania z ósmego odcinka konkursu.
2018-03-19 07:49:00
Przez dziesięć dni na stronie kszozkosz.pl zalogowani sędziowie mogli odpowiadać na pytania z siódmego odcinka konkursu, tym razem było to pięć akcji video do oceny.

Językiem przepisów


Artykuł 2 - Boisko

2.1 Boisko do gry

Boisko do gry to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód (rysunek 1), o wymiarach dwadzieścia osiem (28) metrów długości i piętnaście (15) metrów szerokości, mierzonych od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko.

2.2 Pole obrony

Pole obrony drużyny składa się z własnego kosza tej drużyny, powierzchni jego tablicy od strony boiska oraz części boiska ograniczonej linią koocową za własnym koszem, liniami bocznymi oraz linią środkową.

2.3 Pole ataku

Pole ataku drużyny składa się z kosza przeciwników, powierzchni jego tablicy od strony boiska oraz części boiska ograniczonej linią koocową za koszem przeciwników, liniami bocznymi i krawędzią linii środkowej bliższą kosza przeciwników.

2.4 Linie

Wszystkie linie mają byd w białym kolorze, mied pięd (5) centymetrów szerokości i byd wyraźnie widoczne.

2.4.1 Linie ograniczające

Boisko do gry jest wyznaczone liniami ograniczającymi, składającymi się z linii koocowych oraz linii bocznych. Linie te nie są częścią boiska.
Wszelkie przeszkody, w tym także siedzenia w strefach ławek drużyn, powinny byd oddalone od boiska o co najmniej dwa (2) metry.


2.4.2 Linia środkowa, koło środkowe i półkola rzutów wolnych

Linia środkowa jest wyznaczona równolegle do linii koocowych pomiędzy środkowymi punktami linii bocznych i przedłużona o 0,15 m za każdą linię boczną. Linia środkowa należny do pola obrony.
Koło środkowe jest wyznaczone na środku boiska i ma promieo długości 1,80 m, mierzony do zewnętrznej krawędzi linii obwodu. Jeżeli wnętrze koła jest pomalowane, to jego kolor musi byd taki sam, jak kolor obszarów ograniczonych.
Półkola rzutów wolnych mają promieo 1,80 m, mierzony do zewnętrznej krawędzi linii obwodu, a ich środki pokrywają się z punktami środkowymi linii rzutów wolnych (rysunek 2).

2.4.3 Linie rzutów wolnych, obszary ograniczone i miejsca wzdłuż obszarów ograniczonych

Linie rzutów wolnych wytyczone są równolegle do każdej linii koocowej. Ich dalsza krawędź jest oddalona od wewnętrznej krawędzi linii koocowej o 5,80 m, a ich długośd wynosi 3,60 m. Środek linii rzutów wolnych znajduje się na wyimaginowanej linii łączącej środkowe punkty obu linii koocowych.
Obszary ograniczone stanowią prostokątną części boiska wyznaczoną na podłożu liniami koocowymi, przedłużonymi liniami rzutów wolnych oraz liniami równoległymi do linii bocznych zaczynającymi się na liniach koocowych, z zewnętrznymi krawędziami w odległości 2,45 m od punktów środkowych linii koocowych i kooczącymi się na zewnętrznych krawędziach przedłużenia linii rzutów wolnych. Linie te, wyłączając linię koocową są częścią obszaru ograniczonego. Wewnętrzne części obszarów ograniczonych muszą byd pomalowane jednolitym kolorem.
Miejsca wzdłuż obszarów ograniczonych, przeznaczone dla zawodników podczas wykonywania rzutów wolnych, należy wyznaczyd tak, jak pokazuje rysunek 2.

2.4.4 Pole rzutów za trzy punkty

Dla każdej drużyny pole rzutów za trzy punkty (rysunek 1 i rysunek 3) stanowi cały obszar boiska z wyjątkiem obszaru w pobliżu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez i zawierającego:

  • Dwie (2) linie równoległe do linii bocznych zaczynające się na linii koocowej, której zewnętrzna krawędź oddalona jest od wewnętrznej krawędzi linii bocznej o 0,9 m.
  • Łuk o promieniu 6,75 m, mierzonego od punktu na podłożu, który jest dokładnie pod środkiem kosza przeciwnika. Odległośd tego punktu do środka wewnętrznej krawędzi linii koocowej wynosi 1,575 m.

Linia rzutów za trzy punkty nie należy do pola rzutów za trzy punkty.

Boisko do gry
Rysunek 1 - Pełnowymiarowe boisko do gry

2.4.5 Strefy ławek drużyn

Strefy ławek drużyn należy wyznaczyd na zewnątrz boiska do gry i powinny byd ograniczone dwoma (2) liniami jako pokazano na rysunku 1.
W strefie ławki drużyny musi znajdowad się czternaście (14) siedzeo dla członków strefy ławki drużyny składających się z trenerów, asystentów trenerów, zmienników, zawodników wykluczonych i osób towarzyszących. Wszystkie inne osoby powinny znajdowad się co najmniej dwa (2) metry za ławką drużyny.

2.4.6 Linie wprowadzania

Przy linii bocznej na przeciw stolika sędziowskiego na zewnątrz boiska do gry należy wyznaczyd dwie (2) linie długości 0,15 m których zewnętrzna krawędź jest oddalona od wewnętrznej krawędzi bliższej linii koocowej o 8,325 m.

2.4.7 Obszary półkoli bez szarży

Na boisku do gry należy wyznaczyd obszary półkoli bez szarży ograniczone w następujący sposób:

  • Półkolem o promieniu 1,25 m mierzonym od punktu na podłożu, który jest dokładnie pod środkiem kosza do wewnętrznej krawędzi linii półkola i
  • Połączonymi do półkoli dwoma (2) równoległymi liniami, które są prostopadłe do linii koocowej a ich wewnętrzne krawędzie są oddalone od punktu na podłożu, który jest dokładnie pod środkiem kosza o 1,25 m. Ich długośd wynosi 0,375 m, a kooce są oddalone od linii koocowej o 1,2 m.

Obszary półkoli bez szarży są zamknięte przez wyimaginowana linię łączącą kooce linii równoległych półkoli znajdującą się dokładnie pod przednią krawędzią tablicy kosza.
Linie półkoli bez szarży nie należą do obszarów półkoli bez szarży.

Obszar ograniczony
Rysunek 2 - Obszar ograniczony

Pole rzutów za 2 i za trzy punkty
Rysunek 3 - Pole rzutów za dwa i trzy punkty

2.5 Usytuowanie stolika sędziowskiego oraz krzeseł dla zmienników

Stolik sędziowski i krzesła dla zmiennikówRysunek 4 - Stolik sędziowski i krzesła dla zmiennikówKonkurs


Witaj nie udzieliłeś/łaś odpowiedzi na najnowsze pytania konkursowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć prawidłowe odpowiedzi.

F.A.Q.


FAQ (ang. Frequently Asked Questions, najczęściej zadawane pytania) – zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez sędziów ZOZKosz.


Polub nas


© KS ZOZKosz
Wykonanie i hosting: PiBi.pl - strony internetowe Stargard